17: IaaSsit ja PaaSsit ja mitänäitänyo

Vieraana Yrjö Kari-Koskinen, aiheena eri pilvipalvelutarjoajien käyttökokemukset.

Kysymyslomake

Kysymyksiä saa lähettää osoitteessa bit.ly/webbidevaus! :-)

Jakson valinnat